Načítám

Asociace hudebních umělců a vědců

Jsme organizace


profesionálních tvůrců české hudební kultury, působící na území ČR.

Vytváříme


podmínky pro svobodnou uměleckou, teoretickou a organizátorskou práci a její vysokou odbornou a mravní úroveň.

Přispíváme


ke všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti.

Společnosti

Hájíme a prosazujeme profesionální zájmy našich členů, kterých je k dnešnímu dni 459.

Fórum mladých
Klub moravských skladatelů
Kruh klavírníků a varhanářů
Kruh umělců houslařů
Společnost českých skladatelů
Společnost dechové hudby
Společnost Hudební rozhledy
Společnost koncertních umělců
Společnost populární hudby a jazzu
Západočeské hudební centrum
Tvůrčí centrum Olomouc
Tvůrčí centrum Ostrava

Festivaly

Brněnský varhanní festival
Dny soudobé hudby
Generace
Hudební současnost
Jihočeský komorní festival
Mezinárodní violová soutěž Oskara Nedbala
Mezinárodní houslařský festival
Opera Schrattenbach 2022
Přehlídka koncertního umění
Soutěžní přehlídka dechových orchestrů
Šanson, věc veřejná
Tribuna komorní písně

Koncerty

Přehled událostí

červenec, 2024

O nás

Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) je organizací profesionálních tvůrců české hudební kultury působící na území ČR.

Podnět ke vzniku Asociace hudebních umělců a vědců byl dán 3. prosince 1989 na setkání Občanského fóra v Lidové škole umění ve Voršilské ulici v Praze. Ustavující sjezd se konal 6. 2. 1990. Sjezd přijal Stanovy a rozhodl o vytvoření tzv. tvůrčích center a jednotlivých společností. Na sjezdu byla ustavena Rada Asociace hudebních umělců a vědců. K dnešnímu dni je nás 459 aktivních členů.

Členství

Přihlášku obdržíte po kontaktování sekretariátu

Členství v AHUV má tři formy, řádné, mimořádné a čestné.

Konstruktivními složkami Asociace jsou jednotlivá Společenství založená na principech profesních, regionálních, generačních, příp. jiných.

Jedná se o samostatná profesní společenství působící na území ČR sdružující koncertní umělce (včetně individuálních členů orchestrů a sborů), skladatele, textaře, libretisty, muzikology, kritiky, hudební pedagogy, příp. další hudební profese a obory, územně působící společenství, tzn. tvůrčí centra a generační společenství, tj. Fórum mladých sdružující hudebníky do 35 let. K dnešnímu dni je nás 459.

Čestný prezident

prof. Jiří Hlaváč

Grémium Asociace hudebních umělců a vědců se jednohlasně usneslo na jmenování Čestným prezidentem AHUV prof. Jiřího Hlaváče, který stál v jejím čele 20 let.