Tvůrčí centrum Olomouc, z.s. je spolek dobrovolným nevládním neziskovým svazkem osob, které se zabývají hudbou profesionálně nebo hudbu činorodě podporují na základě jejich společného zájmu o naplnění cílů spolku.

Členem spolku se může stát fyzická starší osmnácti let či právnická osoba kterou zastupuje statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

Další oblasti působení a činnosti asociace a jejích společností:

Milada Červenková, skladatelka

11.4.2019 koncert Moravské filharmonie Olomouc skladba Passacaglia pro orchestr.

Prof.PhDr Alena Burešová Csc, muzikoložka

Série besed v olomoucké opeře po roce 1968, posudky disertačních prací pro vydání, příspěvky do časopisů a medií.

MgA Svatava Střelcová, klavíristka pedagožka

Klavírní metodické semináře pro ZUŠ v Bruntále Olomouci. Členství v porotě klavírní soutěže v Lipníku nad Bečvou ve dnech 17. a 18.5.2019.

MgA Tomáš Hanzlík, skladatel a dramaturg

Dramaturgie každoročních hudebních festivalů Baroko, Olomoucké barokní slavnosti, opera Schrattenbach. Uvedení opery Tomáše Hanzlíka Endymio, Svět podle Plinia, Strašná travestie o těhotném starostovi, Lancelot a Alexandrina.

Prof. Vít Zouhar, skladatel a pedagog

Blízká setkání zběsilostí srdce pro klavír a orchestr Filharmonie Brno. Brána slunce pro bicí nástroje a orchestr, Dama Dama, Filharmonie Pardubice. Saeculum Coronatum (společně s T.Hanzlíkem, J.Vyčarem, M.Keprtem a K.Fridrichovou). Ensemble Damian

Tvůrčí centrum Olomouc, z.s.
Handkeho 733/9, Nové Sady, 779 00 Olomouc

PROGRAM

https://operaschrattenbach.cz/