Šanson - věc veřejná jako otevřená umělecká skupina na jaře roku 2019 završila už 50. sezónu.

Čas plyne a ti, kteří “šansony” drželi dlouhá léta svojí přítomností, tedy Rudolf Pellar, Ivo Štuka, Jan Petránek a hudební šéf Milan Jíra, pomalu odcházeli, ale pod jejich vedením vyrostla generace nová.V současné době se na pódiu Deylovy konzervatoře pravidelně objevují Marta Balejová, Jana Rychterová a Filip Sychra. U klavíru se střídají Vladimír Strnad, Radim Linhart a další vynikající klavíristé.

Kromě hudebního zážitku v podobě českých i francouzských šansonů se publikum těší i na slovní doprovod. Z hostů můžeme jmenovat například herečku Libuši Švormovou nebo spisovatelku Marii Formáčkovou, básníky Františka Novotného, Robina Krále nebo Jiřího Tepera. „Šanson – věc veřejná“ jako umělecká skupina dokazuje, že čas nehraje roli – to píseň je víc než čas.

červen, 2024