Šanson - věc veřejná jako otevřená umělecká skupina na jaře roku 2019 završila už 50. sezónu.

Čas plyne a ti, kteří “šansony” drželi dlouhá léta svojí přítomností, tedy Rudolf Pellar, Ivo Štuka, Jan Petránek a hudební šéf Milan Jíra, pomalu odcházeli, ale pod jejich vedením vyrostla generace nová.

V současné době se na pódiu Deylovy konzervatoře pravidelně objevují Marta Balejová, Jana Rychterová a Filip Sychra.

U klavíru se střídají Petr Ožana, Radim Linhart a další vynikající klavíristé, na housle doprovází Michal Žára.

Kromě hudebního zážitku v podobě českých i francouzských šansonů se publikum těší i na slovní doprovod.

Z hostů můžeme jmenovat například Libuši Švormovou nebo Hanu Maciuchovou, Václava Větvičku, Karla Weinlicha, Františka Novotného a Robina Krále nebo Jiřího Tepera.

„Šanson – věc veřejná“ jako umělecká skupina dokazuje, že čas nehraje roli – to píseň je víc než čas.

prosinec, 2022