Společnost dechové hudby - SDH je členem Asociace hudebních umělců a vědců - AHUV.

SDH sdružuje koncertní umělce působící v oboru dechové hudby a vytváří podmínky pro její hudební činnost. SDH podporuje dechové orchestry v České republice, skladatele a interprety v tomto oboru. Pořádá koncerty, setkání, kongresy a další události dechových hudeb. Hlavním posláním tohoto spolku, je pořádání přehlídek nové tvorby pro symfonický dechový orchestr. Tyto přehlídky provádí Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Ústřední hudba AČR a Vojenská hudba Olomouc.

V současné době předsedá tomuto spolku Pavel Rabas, bývalý dlouholetý člen orchestru Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Do této funkce byl ustanoven valnou hromadou SDH 9.11.2021.Ve výboru SDH a na chodu tohoto spolku se podílí plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D., jenž je v současnosti ředitelem Hudby Hradní stráže a Policie ČR a pplk. Jaroslav Šíp, který je hlavním dirigentem Ústřední hudby Armády ČR.

Pavel Rabas

rabas1332@seznam.cz
tel. 724 249 550

www.dechova-hudba.cz