Společnost dechové hudby - SDH je členem Asociace hudebních umělců a vědců - AHUV.

SDH sdružuje koncertní umělce působící v oboru dechové hudby a vytváří podmínky pro její hudební činnost. SDH podporuje dechové orchestry v České republice, skladatele a interprety v tomto oboru. Pořádá koncerty, setkání, kongresy a další události dechových hudeb. Hlavním posláním tohoto spolku, je pořádání přehlídek nové tvorby pro symfonický dechový orchestr. Tyto přehlídky provádí Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Ústřední hudba AČR a Vojenská hudba Olomouc.

V současné době předsedá tomuto spolku Pavel Rabas, bývalý dlouholetý člen orchestru Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Do této funkce byl ustanoven valnou hromadou SDH 9.11.2021.Ve výboru SDH a na chodu tohoto spolku se podílí plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D., jenž je v současnosti ředitelem Hudby Hradní stráže a Policie ČR a pplk. Jaroslav Šíp, který je hlavním dirigentem Ústřední hudby Armády ČR.

4.10. 2023 v Domě armády v Olomouci proběhl úspěšně novinkový koncert nové tvorby pro velký dechový orchestr. Interpretem byla Vojenská hudba Olomouc pod vedením dirigentů mjr. Richarda Czuczora a kpt. Martina Procházky.
Na koncertě byly provedeny premiérové skladby od Zdeňka Zahradníka – Slavnostní fanfára, Antonína Tichého – Krásy Jara, Jiřího Sedláčka – Ktož jsu boží bojovníci, Josefa Vejvody – Koncert pro trubku II. věta a Lukáše Bořka – Fanfare & Joe.
Chtěl bych poděkovat dirigentům a orchestru Vojenské hudby Olomouc za naprosto profesionální přístup k nastudování novinkových skladeb a vynikající interpretaci při koncertě.
Jelikož tento novinkový koncert byl i přehlídkou soutěžní do komise byli nominováni dirigenti plk. MgA. Václav Blahunek, pplk. Jaroslav Šíp a mjr. Richard Czuczor.
Cenu Asociace hudebních umělců a vědců a finanční dar v hodnotě 7500 Kč získal Josef Vejvoda se svoji skladbou Koncert pro trubku II. věta.
Co se týká dalších pěti partitur od skladatelů Miloše Boka, Ivana Zelenky, Adama Hermutha, Josefa Ferdy a Pavla Rabase dirigent pplk. Jaroslav Šíp přislíbil, že tyto skladby budou provedeny Ústřední hudbou AČR na jaře a nejpozději na podzim roku 2024.

Děkuji a srdečně vás zdraví Pavel Rabas – Společnost dechové hudby.

Pavel Rabas

rabas1332@seznam.cz
tel. 724 249 550

www.dechova-hudba.cz