Společnost dechové hudby - SDH je členem Asociace hudebních umělců a vědců - AHUV.

SDH sdružuje koncertní umělce působící v oboru dechové hudby a vytváří podmínky pro její hudební činnost. SDH podporuje dechové orchestry v České republice, skladatele a interprety v tomto oboru. Pořádá koncerty, setkání, kongresy a další události dechových hudeb. Hlavním posláním tohoto spolku, je pořádání přehlídek nové tvorby pro symfonický dechový orchestr. Tyto přehlídky provádí Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Ústřední hudba AČR a Vojenská hudba Olomouc.

V současné době předsedá tomuto spolku Pavel Rabas, bývalý dlouholetý člen orchestru Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Do této funkce byl ustanoven valnou hromadou SDH 9.11.2021.Ve výboru SDH a na chodu tohoto spolku se podílí plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D., jenž je v současnosti ředitelem Hudby Hradní stráže a Policie ČR a pplk. Jaroslav Šíp, který je hlavním dirigentem Ústřední hudby Armády ČR.

Vážení skladatelé, 

Společnost dechové hudby vyhlašuje  přehlídku nové tvorby pro symfonický dechový orchestr.

Přehlídka se uskuteční v Praze v sále ČNB a termín přehlídky byl prozatím ustanoven na duben 2025. Interpretem nových skladeb bude Hudba Hradní stráže a Policie ČR.

Přehlídka je určena pro premiérové skladby současných skladatelů . Je určena pro skladby všech hudebních směrů od současné vážné hudby přes široké spektrum populární hudby a lidové dechové hudby. Přehlídka je soutěžní a první cenu věnuje Asociace hudebních umělců a vědců ve výši 10000 Kč. O výsledku Přehlídky bude rozhodovat porota složená z profesionálních hudebníků.

Nástrojové obsazení Hudby Hradní stráže a policie ČR:
1 a 2 flétna, 1 pikola,1 a 2 hoboj, 1 Es klarinet, 1 a 2 fagot, 1 B klarinet (čtyři hráči), 2 B klarinet (tři hráči), 3 B klarinet (dva hráči), 1 basklarinet, 1 a 2 alt saxofon, 1 a 2 tenor saxofon, 1 barytonsaxofon, 1,2,3,4 lesní roh, 1 a 2 křídlovka, 1 tenor, 1 baryton, 1,2,3,4 trumpeta, 1,2,3,4 trombon, tuba B, kontrabas nebo baskytara, doprovodná kytara a klavír, 5 hráčů na bicí nástroje ( tympány, symfonické bicí + bicí souprava )

Délka skladby od jednoho autora by neměla přesáhnout 9 min. 

Výběr skladeb zařazených do přehlídky nové tvorby provede plk. Mgr. Václav Blahunek společně s předsedou SDH.

Celková délka provedených premiérových skladeb by neměla přesáhnout 45 min.

Vokálního sólistu si skladatel zajistí sám.

V případě instrumentálního sólisty si účastník přehlídky zajistí sólistu také sám, pakliže se za konkrétních podmínek na sólistovi nedohodne s hlavním dirigentem Hudby Hradní stráže a Policie ČR plk. Mgr. Václavem Blahunkem. 

Skladby (partitura v pdf + nahrávka v mp3) prosím výhradně zasílejte na email rabas1332@seznam.cz.

Uzávěra skladeb je 31. ledna 2025.

Případné dotazy vám rád zodpovím na tel. 724 249 550

Srdečně zdraví Pavel Rabas předseda SDH

Dne 4.10. 2023 se v Domě armády v Olomouci uskutečnil úspěšný koncert nových skladeb pro velký dechový orchestr. Vystoupila Vojenská hudba Olomouc pod taktovkou dirigentů mjr. Richarda Czuczora a kpt. Martina Procházky. Premiérově zazněly skladby Zdeňka Zahradníka – Slavnostní fanfára, Antonína Tichého – Krásy Jara, Jiřího Sedláčka – Ktož jsu boží bojovníci, Josefa Vejvody – Koncert pro trubku II. věta a Lukáše Bořka – Fanfare & Joe.
Koncert byl zároveň soutěžní přehlídkou, a do komise byli nominováni dirigenti plk. MgA. Václav Blahunek, pplk. Jaroslav Šíp a mjr. Richard Czuczor. 
Cenu Asociace hudebních umělců a vědců a finanční dar v hodnotě 7500 Kč získal Josef Vejvoda za svoji skladbu Koncert pro trubku II. věta.

Dne 14.3.2024 se ve velkém sále Ústřední knihovny v Praze uskutečnil  koncert nových skladeb pro velký dechový orchestr. Interpretem byla Ústřední hudba Armády České Republiky pod vedením dirigentů mjr. Josefa Kučery a kpt. Marka Mullera. Na koncertě byli provedeny premiérové skladby od Miloše Boka – Introdukce, Rondo a Fuga, Adama Hermutha – Michael, Pavla Rabase – Rio, Ivana Zelenky – Dva tance – 1. Blues 2. Samba a Josefa Ferdy – Erebos. 
Koncert byl zároveň soutěžní přehlídkou, a do komise byli nominováni dirigenti  pplk. Patrik Spinek, pplk. Jaroslav Šíp, mjr. Josef Kučera, mjr. Richard Czuczor a kpt. Martin Kučera.
Cenu Asociace hudebních umělců a vědců a finanční dar v hodnotě 7500 Kč získal Ivan Zelenka za svoji skladbou Dva tance – 1. Blues 2. Samba.

Rád bych poděkoval Vojenské hudbě Olomouc a Ústřední hudbě AČR za naprosto profesionální přístup k nastudování novinkových skladeb a vynikající interpretaci při koncertech.

Pavel Rabas

rabas1332@seznam.cz
tel. 724 249 550

www.dechova-hudba.cz