Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) je organizací profesionálních tvůrců české hudební kultury. Působí na území ČR.

Jejím posláním je:
 • vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou, teoretickou a organizátorskou práci a její vysokou odbornou a mravní úroveň
 • hájit a prosazovat profesionální zájmy členů
 • přispívat ke všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti

Za tím účelem spolupracuje s dalšími orgány a organizacemi působícími v oblasti zájmu Asociace.

Další oblasti působení a činnosti asociace a jejích společností:

SPOLUVYTVÁŘÍ

podmínky pro vznik a realizace uměleckých děl, pro teoretickou a organizátorskou práci.

JEDNÁ

s vydavatelstvími, sdělovacími prostředky a uměleckými agenturami.

POŘÁDÁ

koncerty, odborné konference a semináře.

SPOLUPRACUJE

s pořadatelskými organizacemi.

VYVÍJÍ

vlastní agentážní činnosti.

PODÍLÍ SE

na řešení otázek hudební výchovy, profesionální výchovy nových skladatelů, interpretů a teoretiků.

POMÁHÁ

zajišťovat nezbytné podmínky pro jejich tvůrčí uplatnění.

SPOLUPRACUJE

na návrzích normativních opatření, která se dotýkají zájmů hudební oblasti dbá o uplatnění české hudební kultury v zahraničí.

PEČUJE

o mezinárodní výměnu hodnot a informací.

Asociace hudebních umělců a vědců – aktivity v roce 2021

V roce 2021 byla aktivita AHUV stále poznamenána COVID19 a všemi konotacemi s tím spojenými. Odpadla tudíž řada koncertních aktivit, naplánován nebyl ani tradiční GALA koncert AHUV, jehož datum by dle tradice padlo na rok 2021.
Potřebnou aktivitou v roce 2021 byla sounáležitost s Nadací Život umělce, která společně s kolektivním správcem Intergram založila projekt na podporu OSVČ zasažených vládními restrikcemi spojenými s pandemií.
Ve spolupráci s SKU jsme i v roce 2021 nominovali 5 významných osobností klasické hudby, členů SKU a AHUV, pro významné ocenění Senior Prix.
Asociace hudebních umělců a vědců pokračovala i v roce 2021 v poradních aktivitách vůči svým členům. Nejtěžší úkol, který rok 2021 přinesl, bylo pracné a neveselé ukončení činnosti Hudebních rozhledů, nejstaršího hudebního periodika u nás.
Probíhající ukončení činnosti, které je plně v rukách advokáta Hudebních rozhledů a členů Rady HR, je pravidelně předmětem debaty na Kongresech delegátů AHUV.

Asociace je samostatným subjektem práv a povinností, je občanským sdružením ve smyslu zákona 83/90 Sb.

 • Předseda
 • Kongres delegátů
 • Rada AHUV

Asociace a jednotlivá společenství hospodaří s vlastním majetkem, příp. s národním majetkem, který jim byl odevzdán do dočasného nebo trvalého užívání.

 • příspěvky jednotlivých společenství
 • státní dotace
 • účelové dotace sponzorů
 • vlastní hospodářská činnost
 • dary a dědictví

je ocenění, za celoživotní uměleckou práci pro vybrané výkonné umělce. Zástupci jednotlivých zřizovatelů nadace – Herecká asociace, Svaz autorů a interpretů, Umělecké sdružení Artes, Unie – Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE – Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Společnost koncertních umělců – člen Asociace hudebních umělců a vědců, předkládají návrhy na držitele tohoto ocenění.

Od roku 1993 již bylo uděleno 760 SENIOR PRIX za uměleckou činnost v divadle, filmu, rozhlase, televizi, na koncertních podiích a v nahrávacích studiích.

Jména zástupců AHUV, kteří obdrželi Senior Prix
LEJSEK Vlastimilklavírista1999
LOJDA Rudolfvioloncellista1999
MENCL Vladimírklavírista1999
TICHÝ Jan Husoperní dirigent, klavírista1999
WINKLER Vítězslavhobojista1999
CHARVÁT Přemysldirigent1998
MORAVEC Antonínhouslista1998
POKORNÁ Mirkaklavíristka1998
RITZOVÁ Drahomíraklavíristka1998
HOLOVSKÁ Zdenaklavíristka2000
HORÁK Josefbasklarinetista2000
KONVALINKA Milošdirigent2000
KOVÁRNOVÁ Emmaklavíristka2000
LEJSKOVÁ Věraklavíristka2000
MĚRKA Ivanvioloncellista2000
MORAVEC Ivanklavírista2000
SUK Josefkoncertní umělec – housle2000
VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ Jarmilapěvkyně2000
APOLÍN Stanislavvioloncellista2001
ELIŠKA Radomildirigent Karlovarského symf. orch.2001
MÁCHOVÁ-HERYÁNOVÁ Annakoncertní pianistka2001
PIŠINGER Františekvioloncellista Dvořákova kvarteta2001
SÝKORA Adolfhouslista Janáčkova kvarteta Brno2001
ŠŤASTNÝ Kareldirigent2001
BÍLEK Aleškomorní hráč – pianista2002
HRON Karelvarhaník2002
PRŮŠOVÁ Zdeňkakoncertní umělkyně2002
SEDLÁČEK Jankoncertní umělec2002
SOUKUPOVÁ Věrapěvkyně – mezzosoprán, alt2002
KUCHINKA Josefdirigent ND Praha2003
MOTLÍK Jaroslavviolista České filharmonie2003
MOUČKA Viktorvioloncellista2003
STÁREK Jiřídirigent2003

Slavnostní předávání probíhá každoročně v komorní atmosféře v přítomnosti oceněných umělců a jejich příbuzných a blízkých.

Stejně tak se pravidelně koná předvánoční setkání držitelů SENIOR PRIX, které výstižně charakterizoval pan Vlastimil Brodský slovy „My se máme možnost setkávat a vidět jen na hřbitovech, nebo v krematoriu, upřímně děkuji NADACI ŽIVOT UMĚLCE za možnost sejít se i někde jinde“. Národní dům na Smíchově tak každoročně přivítá kolem 350 umělců z různých oborů a nabídne neopakovatelnou vánoční atmosféru.

Děkujeme zejména společnosti INTERGRAM, která nám umožňuje realizovat Cenu SENIOR PRIX a následnou péči o její držitele.

Členství v AHUV má tři formy

 • řádné
 • mimořádné
 • čestné

Konstruktivními složkami Asociace jsou jednotlivá Společenství založená na principech profesních, regionálních, generačních, příp. jiných. Jsou to:

 • samostatná profesní společenství působící na území ČR sdružující koncertní umělce (včetně individuálních členů orchestrů a sborů), skladatele, textaře, libretisty, muzikology, kritiky, hudební pedagogy, příp. další hudební profese a obory
 • územně působící společenství, tzn. tvůrčí centra o počtu alespoň 15 členů
 • generační společenství, tj. Fórum mladých sdružující hudebníky do 35 let

Přihlášku obdržíte po kontaktování sekretariátu.

Asociace hudebních umělců a vědců z.s.
Radlická 99, 150 00 Praha 5

tel./fax: +420 251 553 996
mail: ahuv@seznam.cz

Číslo konta
17831-011/0100 (Komerční banka)

MgA. Petr Nouzovský – předseda

PhDr. Hana Jarolímková – místopředseda

Marcela Posejpalová – sekretariát
tel: +420 603 351 868