Jihočeský komorní festival

Spolek sdružuje žáky základních uměleckých škol, studenty konzervatoří, studenty vysokých uměleckých škol a profesionálně působící koncertní umělce do 35 let. Jeho posláním je vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou a hudebně interpretační činnost, prosazovat vysokou odbornou a mravní úroveň, hájit a prosazovat profesionální zájmy členů a přispívat k všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti. Za tím účelem spolupracuje s dalšími orgány a organizacemi, působícími v oblasti zájmu společnosti.

ČINNOST FÓRA MLADÝCH, člena AHUV, z.s. ZA ROK 2021
• Organizace celoročního festivalu „Malostranské koncertní večery aneb Fórum mladých hraje (nejen) seniorům . Koncerty se odehrávají nejen v koncertních sálech, ale také v Domech s pečovatelskou službou na Praze 1, 4 10. Tento festival je každoroční, v roce 2022 se odehrává již 12. ročník.
• Organizace Mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala 2021 – 3.ročník
• Spolupráce s Jihočeským komorním festivalem, z.s. – pravidelné společné koncerty
• Spolupráce s festivalem Malostranské slavnosti
• Organizace mistrovského kurzu Tatjany Masurenko na Pražské konzervatoři
• KPH Podolí – organizační a administrativní činnost – celoročně.
• KPH Vinohrady – spoluvytváření dramaturgie koncertů – celoročně

 

ČINNOST FÓRA MLADÝCH, člena AHUV, z.s. ZA ROK 2019

  • Spoluorganizace Jihočeského komorního festivalu 2019 – 12 koncertů v menších městech a obcích Jihočeského kraje.
  • Série koncertů ve spolupráci se Západočeským hudebním centrem a Hudební nadací Karla Pexidra.
  • Spolupráce s premonstrátským klášterem v Teplé, kde Fórum mladých od června 2017 organizuje zatím 7 výchovných koncertů pro děti 1. a 2. stupně ZŠ. Tato spolupráce bude pokračovat i v roce 2020.
  • Organizace celoročního festivalu „Malostranské koncertní večery aneb Fórum mladých hraje seniorům 2019“. Koncerty se odehrávají nejen v koncertních sálech, ale také v Domech s pečovatelskou službou na Praze 1, 4 a 10. Tento festival je každoroční, v roce 2020 se odehrává již 11. ročník.
  • Spoluorganizace koncertů pro seniory ve Středočeském kraji se Společností Antonína Dvořáka.
  • KPH Podolí – organizační a administrativní činnost – celoročně.
  • KPH Vinohrady – spoluvytváření dramaturgie koncertů – celoročně.

• Organizace celoročního festivalu „Malostranské koncertní večery aneb Fórum mladých hraje (nejen) seniorům . Koncerty se odehrávají nejen v koncertních sálech, ale také v Domech s pečovatelskou službou na Praze 1, 2, 4, 5 a 10. Tento festival je každoroční, v roce 2022 se odehrál 13. ročník.
• Organizace Mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala 2022 – 4. ročník
• Spolupořadatelství Jihočeského komorního festivalu z.s. – 17. ročník
• Spolupráce s festivalem Malostranské slavnosti
• Organizace mistrovského kurzu Lecha Antonia Uszynského na Pražské konzervatoři
• KPH Podolí – organizační a administrativní činnost – celoročně
• KPH Vinohrady – spoluvytváření dramaturgie koncertů – celoročně

Koncertní a organizační činnost Fóra mladých, z.s. je financována z grantů Státního fondu kultury, MČ Prahy 1, MČ Prahy 4, Nadace Život umělce a Hudební Nadace Karla Pexidra. Tyto granty pravidelně vypracovávají a podávají členové Fóra mladých na výše zmíněné projekty.