Společnost českých skladatelů Praha (SČS) je profesní organizace sdružující české, moravské a slezské skladatele vážné hudby působící na území ČR i v cizině.

Od r. 1990 je jedním ze zakládajících členů Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).

Členství v SČS je dobrovolné, počet členů se průběžně pohybuje okolo devadesáti osob. Hlavní činností SČS je pořádání veřejných koncertů z tvorby svých členů – skladatelů pokračujících v linii vážné hudby pokrývající široké spektrum: od těch, která vycházejí z tradic pozdního romantismu, neoklasicismu a moderny šedesátých let, až po taková, která směřují k postmodernímu experimentu.

Od roku 1990 jakožto pořadatel, organizátor a garant každoročně zabezpečuje celonárodní festival DNY SOUDOBÉ HUDBY (DSH). Na programech jednotlivých ročníků festivalů se podílejí jednak členské organizace AHUV (Tvůrčí centra v Olomouci a v Ostravě, Západočeské hudební centrum v Plzni, Klub moravských skladatelů v Brně), jednak spolupracující organizace (Společnost pro duchovní hudbu, Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost …). Skladby mohou do lektorského výběrového řízení zadat pouze členové SČS či výše uvedených skladatelských center AHUV. Festival Dny soudobé hudby je tedy svého druhu jedinou takto široce pojatou a dnes už tradiční každoroční přehlídkou a konfrontací české komorní instrumentální a vokální hudby vytvořené tvůrci pravidelně čtyř generací z celé ČR za vždy uplynulé dva roky (přičemž ve výjimečných případech mohou být provedeny skladby, které dosud v Praze nezazněly). Spočítají-li se všechny skladby provedené v rámci jednotlivých ročníků DSH, pak jejich počet (celkem cca 1700 novinek!) jistě není malé číslo; v ČR neexistuje podobná instituce, která by se v uvádění vážné komorní hudební tvorby žijících českých skladatelů v takové míře mohla se Společností českých skladatelů srovnávat.

K dlouholeté tradici patří pořádání slavnostních autorských večerů pro členy SČS, kteří v daném roce dosáhli 70, 75, 80 a více let. Těmito tzv. JUBILANTSKÝMI KONCERTY projevuje SČS úctu k jejich celoživotnímu dílu.

SČS usiluje i o aktivaci dětí a mládeže v oblasti vážné hudby. Každoročním pořádáním koncertů cyklu „SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM“ si klade za cíl nechat dětské interprety jednotlivých pražských i mimopražských ZUŠ, případně i souborů ze ZŠ, gymnázií, středních škol a konzervatoří pokud možno ve spolupráci s jednotlivými autory spoluprožívat celý tvůrčí proces nastudování soudobých skladeb až po jejich provedení v některém z koncertních sálů reprezentativních paláců v Praze 1. Zájem o účinkování během těchto koncertů je ze strany nejen pedagogů ZUŠ, ale i ze strany samotných dětí a mládeže natolik značný, že po skromnějších začátcích s koncertem jedním a brzy koncerty dvěma jsou od roku 2018 pořádány čtyři koncerty ročně.

Zdeněk Zahradník
předseda
e-mail: zzahradnik@centrum.cz
tel: +420 774 059 411

Mgr. Daniela Bělohradská
manažerka koncertů
e-mail: db.ahuv@seznam.cz
tel: +420 737 808 600
tel.: +420 731 409 039

Marcela Posejpalová
tajemnice Asociace hudebních umělců a vědců
e-mail: ahuv@seznam.cz
tel.: +420 251 553 996

říjen 2019

17říj19:00Jubilantský koncertKarel PEXIDR19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

16říj19:00Jubilantský koncertJan GROSSMANN, Vojtěch MOJŽÍŠ, Tomáš SVOBODA19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

07říj19:30Jubilantský koncertBohuslav JANŮ, Karel MIROŠNÍK19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

listopad 2019

28lis19:30Dny soudobé hudby9. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

25lis19:30Dny soudobé hudby8. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

21lis19:30Dny soudobé hudby7. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

19lis19:30Dny soudobé hudby6. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

15lis18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

13lis19:30Dny soudobé hudby5. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

12lis19:30Dny soudobé hudby4. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

06lis19:30Dny soudobé hudby3. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

05lis19:30Dny soudobé hudby2. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

04lis19:30Dny soudobé hudby1. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

04lisvšechny dnyFestival Dny soudobé hudby(všechny dny) pořadatel: Společnost českých skladatelů

prosinec 2019

20pro18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

06pro18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

červen 2020

18čer19:30Jubilantský koncertJan Bernátek19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

září 2020

24zář18:00Jubilantský koncertZdeněk Šesták – 95 let18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

23zář19:00Jubilantský koncertJiří Teml – 85 let19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

říjen 2020

08říj19:00Jubilantský koncertKarel Janovický (90 let) a Josef Vejvoda (75 let)19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

02říj18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

listopad 2020

22lis0:00Skladatelé dětem – děti skladatelům„Koncert na počest sv. Cecilie“0:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

prosinec 2020

22pro0:00Skladatelé dětem – děti skladatelům„Pod ochrannými křídly a k poctě archanděla Sandalfona“0:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

leden 2021

05led0:00Skladatelé dětem – děti skladatelům„Koncert tříkrálový“0:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

červen 2021

28čer19:00Jubilantský koncertZdeněk Zahradník 85 let19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

15čer19:30Dny soudobé hudbyJediný živý koncert 31. ročníku v sále s publikem.19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

11čer18:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmKoncert jubilejního 15. ročníku cyklu.18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

září 2021

17zář18:00Jubilantský koncertIvo Bláha 85 let18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

16zář19:00Vzpomínkový koncertStanislav Jelínek19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

14zář19:30Jubilantský koncertVít Micka stále ještě 85 let 19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

říjen 2021

26říj19:00Jubilantský koncertJiří LABURDA a Pavel HRABÁNEK19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

25říj19:00Jubilantský koncertVladimír TICHÝ19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

18říj19:00Vzpomínkový koncertKarel HUSA – 100. výročí narození čestného člena SČS19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

11říj18:30Jubilantský koncertIvan ZELENKA18:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

06říj19:00Jubilantský koncertEduard DOUŠA & Miroslav KUBIČKA19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

03říj16:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmStudenti a doktorandi ke 100. výročí narození Karla Husy.16:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

listopad 2021

22lis19:30Dny soudobé hudby9. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

21lis19:30Dny soudobé hudby8. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

19lis19:30Dny soudobé hudby7. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

16lis19:30Dny soudobé hudby6. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

13lis19:30Dny soudobé hudby5. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

12lis19:30Dny soudobé hudby4. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

11lis19:30Dny soudobé hudby3. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

02lis19:30Dny soudobé hudby2. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

01lis19:30Dny soudobé hudby1. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

01lisvšechny dnyFestival Dny soudobé hudby(všechny dny) pořadatel: Společnost českých skladatelů

duben 2022

22dub18:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmprvní jarní koncert 1. ročníku cyklu18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

01dub19:00Dny soudobé hudby10. koncert (dodatečný)19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

květen 2022

13kvě19:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmdruhý jarní koncert 16. ročníku cyklu19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

červen 2022

24čer17:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmtřetí jarní koncert 16. ročníku17:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

22čer19:45Jubilantský koncertJiří SMUTNÝ – 90 let19:45 pořadatel: Společnost českých skladatelů