Společnost českých skladatelů Praha (SČS) je profesní organizace sdružující české, moravské a slezské skladatele vážné hudby působící na území ČR i v cizině.

Od r. 1990 je jedním ze zakládajících členů Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).

Členství v SČS je dobrovolné, počet členů se průběžně pohybuje okolo devadesáti osob. Hlavní činností SČS je pořádání veřejných koncertů z tvorby svých členů – skladatelů pokračujících v linii vážné hudby pokrývající široké spektrum: od těch, která vycházejí z tradic pozdního romantismu, neoklasicismu a moderny šedesátých let, až po taková, která směřují k postmodernímu experimentu.

Od roku 1990 jakožto pořadatel, organizátor a garant každoročně zabezpečuje celonárodní festival DNY SOUDOBÉ HUDBY (DSH). Na programech jednotlivých ročníků festivalů se podílejí jednak členské organizace AHUV (Tvůrčí centra v Olomouci a v Ostravě, Západočeské hudební centrum v Plzni, Klub moravských skladatelů v Brně), jednak spolupracující organizace (Společnost pro duchovní hudbu, Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost …). Skladby mohou do lektorského výběrového řízení zadat pouze členové SČS či výše uvedených skladatelských center AHUV. Festival Dny soudobé hudby je tedy svého druhu jedinou takto široce pojatou a dnes už tradiční každoroční přehlídkou a konfrontací české komorní instrumentální a vokální hudby vytvořené tvůrci pravidelně čtyř generací z celé ČR za vždy uplynulé dva roky (přičemž ve výjimečných případech mohou být provedeny skladby, které dosud v Praze nezazněly). Spočítají-li se všechny skladby provedené v rámci jednotlivých ročníků DSH, pak jejich počet (celkem cca 1700 novinek!) jistě není malé číslo; v ČR neexistuje podobná instituce, která by se v uvádění vážné komorní hudební tvorby žijících českých skladatelů v takové míře mohla se Společností českých skladatelů srovnávat.

K dlouholeté tradici patří pořádání slavnostních autorských večerů pro členy SČS, kteří v daném roce dosáhli 70, 75, 80 a více let. Těmito tzv. JUBILANTSKÝMI KONCERTY projevuje SČS úctu k jejich celoživotnímu dílu.

SČS usiluje i o aktivaci dětí a mládeže v oblasti vážné hudby. Každoročním pořádáním koncertů cyklu „SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM“ si klade za cíl nechat dětské interprety jednotlivých pražských i mimopražských ZUŠ, případně i souborů ze ZŠ, gymnázií, středních škol a konzervatoří pokud možno ve spolupráci s jednotlivými autory spoluprožívat celý tvůrčí proces nastudování soudobých skladeb až po jejich provedení v některém z koncertních sálů reprezentativních paláců v Praze 1. Zájem o účinkování během těchto koncertů je ze strany nejen pedagogů ZUŠ, ale i ze strany samotných dětí a mládeže natolik značný, že po skromnějších začátcích s koncertem jedním a brzy koncerty dvěma jsou od roku 2018 pořádány čtyři koncerty ročně.

Zdeněk Zahradník
předseda
e-mail: zzahradnik@centrum.cz
tel: +420 774 059 411

Mgr. Daniela Bělohradská
manažerka koncertů
e-mail: db.ahuv@seznam.cz
tel: +420 737 808 600
tel.: +420 731 409 039

Marcela Posejpalová
tajemnice Asociace hudebních umělců a vědců
e-mail: ahuv@seznam.cz
tel.: +420 251 553 996

„Život probíhá v třírozměrném prostoru a v jednorozměrném čase. Člověku však může hudba dát jeden rozměr navíc.“ Karel Pexidr
Vážení návštěvníci a posluchači koncertů Společnosti českých skladatelů,
přijměte, prosím, i toto pozvání na koncerty 34. ročníku festivalu Dny soudobé hudby, které budou rozloženy do průběhu letošního října a listopadu.
Připraveno je 8 koncertů, které obsáhnou 62 skladeb českých soudobých 53 autorů.
Z celkových 62 skladeb zazní těžko uvěřitelných 48 skladeb v premiérách: 30 z nich bude světových, 6 českých a 12 pražských. Takováto jedinečná „přehlídka“ ve většině novinek nově komponované hudby klasického ražení je celosvětově uskutečňována jedině v České republice, a to v Praze.
Do koncertů jsou vřazovány skladby čestného člena SČS in memoriam prof. Karla Husy, Dr.h.c., nositele prestižní Pulitzerovy ceny.
Připomenut bude i nově vydaný kompaktní disk klarinetistky Anny Paulové se skladbami K. Husy.

Koncerty budou doplněny hudebním připomenutím 100. výročí narození slovutného sbormistra prof. Jana Kasala, taktéž člena SČS.

V průběhu roku 2022 se podařilo realizovat 5 koncertů k poctě 7, resp. 6 jubilantů:
Jiří Smutný, Oldřich Semerák (90 let), Milada Červenková, Ivan Kurz (75 let),
Mojmír Bártek (80 let) a Ivan Kašlík (75 let in memoriam)
Nastudované skladby Edvarda Schiffauera (80 let) nemohly zaznít z důvodu onemocnění jedné ze členek pěveckého kvarteta.
Okolnosti žel znemožnily realizovat koncert k poctě čestného člena a dlouholetého manažera SČS Jaromíra Dadáka přesouvaný už z covidových let 2020 a 2021. Na jaře se z účasti omluvil sbor, v němž zpívá dcera J. Dadáka a pro nějž autor zkomponoval poslední skladbu. Vedení sboru si včas neuvědomilo, že v daném roce bude směřovat aktivity k 60. výročí založení. Nezbyly ani finance na dopravu dalšího početného tělesa s kroji, cimbálem…,
ani na alespoň minimální honoráře. Bez účasti souborů (sboru a souboru z Ostravska),
z nichž jeden jubilant založil a vedl, by koncert neměl patřičný efekt.

– cyklus koncertů či videokoncertů ve spolupráci SČS + ZUŠ (16. ročník)

V sálech jsme uskutečnili 5 koncertů: 3 na jaře a 2 na podzim.
V průběhu roku jsme zpracovali poslední 3 videokoncerty z nahrávek skladeb soudobých českých autorů zasílaných žáky, studenty, jejich rodiči a pedagogy pro dokončení on-line „Covid-19“ cyklu. Videokoncertů je celkem neuvěřitelných 13, z nich 3 výlučně z improvizací a skladeb dětí a mládeže.

Odkazy na tyto videokoncerty zveřejněné prostřednictvím YouTube:

„K poctě archanděla Metatrona“ – 11.“
distanční“videokoncert cyklu SKLADATELÉ DĚTEM-DĚTI SKLADATELŮM

„Studenti hrají skladby Karla Husy – čestného člena Společnosti českých skladatelů“
12. „distanční“ videokoncertu on-line cyklu SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM

„Finis coronat opus – aneb Nejstarší studenti hrají skladby současných českých autorů“
13. „distanční“ videokoncert on-line cyklu SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM

<font style=“vertical-align: inherit;“><font style=“vertical-align: inherit;“>

duben 2016

27dub19:30Západočeši v Praze

říjen 2019

17říj19:00Jubilantský koncertKarel PEXIDR

16říj19:00Jubilantský koncertJan GROSSMANN, Vojtěch MOJŽÍŠ, Tomáš SVOBODA

07říj19:30Jubilantský koncertBohuslav JANŮ, Karel MIROŠNÍK

listopad 2019

28lis19:30Dny soudobé hudby9. koncert

25lis19:30Dny soudobé hudby8. koncert

21lis19:30Dny soudobé hudby7. koncert

19lis19:30Dny soudobé hudby6. koncert

15lis18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům

13lis19:30Dny soudobé hudby5. koncert

12lis19:30Dny soudobé hudby4. koncert

06lis19:30Dny soudobé hudby3. koncert

05lis19:30Dny soudobé hudby2. koncert

04lis19:30Dny soudobé hudby1. koncert

04lis(lis 4)0:0028(lis 28)23:59Festival Dny soudobé hudby

prosinec 2019

20pro18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům

06pro18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům

červen 2020

18čer19:30Jubilantský koncertJan Bernátek

září 2020

24zář18:00Jubilantský koncertZdeněk Šesták – 95 let

23zář19:00Jubilantský koncertJiří Teml – 85 let

říjen 2020

08říj19:00Jubilantský koncertKarel Janovický (90 let) a Josef Vejvoda (75 let)

02říj18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům

listopad 2020

22lis0:00Skladatelé dětem – děti skladatelům„Koncert na počest sv. Cecilie“

prosinec 2020

22pro0:00Skladatelé dětem – děti skladatelům„Pod ochrannými křídly a k poctě archanděla Sandalfona“

leden 2021

05led0:00Skladatelé dětem – děti skladatelům„Koncert tříkrálový“

červen 2021

28čer19:00Jubilantský koncertZdeněk Zahradník 85 let

15čer19:30Dny soudobé hudbyJediný živý koncert 31. ročníku v sále s publikem.

11čer18:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmKoncert jubilejního 15. ročníku cyklu.

září 2021

17zář18:00Jubilantský koncertIvo Bláha 85 let

16zář19:00Vzpomínkový koncertStanislav Jelínek

14zář19:30Jubilantský koncertVít Micka stále ještě 85 let

říjen 2021

26říj19:00Jubilantský koncertJiří LABURDA a Pavel HRABÁNEK

25říj19:00Jubilantský koncertVladimír TICHÝ

18říj19:00Vzpomínkový koncertKarel HUSA – 100. výročí narození čestného člena SČS

11říj18:30Jubilantský koncertIvan ZELENKA

06říj19:00Jubilantský koncertEduard DOUŠA & Miroslav KUBIČKA

03říj16:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmStudenti a doktorandi ke 100. výročí narození Karla Husy.

listopad 2021

22lis19:30Dny soudobé hudby9. koncert

21lis19:30Dny soudobé hudby8. koncert

19lis19:30Dny soudobé hudby7. koncert

16lis19:30Dny soudobé hudby6. koncert

13lis19:30Dny soudobé hudby5. koncert

12lis19:30Dny soudobé hudby4. koncert

11lis19:30Dny soudobé hudby3. koncert

02lis19:30Dny soudobé hudby2. koncert

01lis19:30Dny soudobé hudby1. koncert

01lis0:0022(lis 22)23:59Festival Dny soudobé hudby

duben 2022

22dub18:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmprvní jarní koncert 1. ročníku cyklu

01dub19:00Dny soudobé hudby10. koncert (dodatečný)

květen 2022

13kvě19:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmdruhý jarní koncert 16. ročníku cyklu

červen 2022

24čer17:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmtřetí jarní koncert 16. ročníku

22čer19:45Jubilantský koncertJiří SMUTNÝ – 90 let

říjen 2022

25říj19:00Dny soudobé hudby7. koncert

24říj19:00Dny soudobé hudby6. koncert

21říj19:00Dny soudobé hudby5. koncert

20říj19:00Dny soudobé hudby4. koncert

14říj19:00Dny soudobé hudby3. koncert

10říj19:00Dny soudobé hudby2. koncert

03říj19:00Dny soudobé hudby1. koncert

listopad 2022

14lis19:00Jubilantský koncertOldřich SEMERÁK – 90 let

11lis18:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmpátý koncert 16. ročníku

08lis19:00Jubilantský koncertMilada ČERVENKOVÁ – 75 let

04lis19:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmčtvrtý koncert 16. ročníku

02lis19:00Dny soudobé hudby9. koncert

01lis19:00Dny soudobé hudby8. koncert

prosinec 2022

12pro19:30Jubilantský koncertM. BÁRTEK – 80 let / E. SCHIFFAUER – 80 let / I. KAŠLÍK in memoriam – 75 let

12pro19:00Jubilantský koncertIvan KURZ – 75 let

březen 2023

17bře17:30Skladatelé dětem – děti skladatelůmprvní koncert 17. ročníku cyklu

červen 2023

23čer18:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmtřetí koncert 17. ročníku cyklu

19čer19:00Vzpomínkový koncert k nedožitým jubileím„Tři muzikantská J“

říjen 2023

23říj18:00Jubilantský koncertLuboš SLUKA – 95 let

19říj19:00Dny soudobé hudby4. koncert

16říj19:00Dny soudobé hudby3. koncert

10říj19:00Dny soudobé hudby2. koncert

06říj19:00Dny soudobé hudby1. koncert

06říj(říj 6)0:0027lis(lis 27)23:59Festival Dny soudobé hudby34. ročník

02říj19:00Jubilantský koncertJosef MAREK – 75 let

listopad 2023

27lis19:00Dny soudobé hudby8. koncert

25lis17:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmpátý koncert 17. ročníku cyklu

22lis19:00Dny soudobé hudby7. koncert

14lis19:00Dny soudobé hudby6. koncert

10lis17:30Skladatelé dětem – děti skladatelůmčtvrtý koncert 17. ročníku cyklu

07lis18:00Jubilantský koncertMilan IGLO 90 let a Milan DLOUHÝ 85 let in memoriam

06lis19:00Jubilantský koncertJan MÁLEK 85 let

01lis19:00Dny soudobé hudby5. koncert

06říj(říj 6)0:0027lis(lis 27)23:59Festival Dny soudobé hudby34. ročník

prosinec 2023

08pro16:30Skladatelé dětem – děti skladatelůmšestý koncert 17. ročníku cyklu

březen 2024

07bře18:30Vzpomínkový koncert„Ivo Bláha mladým interpretům – mladí interpreti Ivu Bláhovi“

duben 2024

19dub18:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmprvní koncert 18. ročníku

květen 2024

31kvě17:30Skladatelé dětem – děti skladatelůmdruhý koncert 18. ročníku cyklu

22kvě19:00Jubilantský koncertJaroslav KRČEK 85 let

červen 2024

14čer18:00Skladatelé dětem – děti skladatelůmtřetí koncert 18. ročníku cyklu

</font></font>