Společnost koncertních umělců, z.s., člen AHUV sdružuje umělce všech věkových skupin, kteří ve svém oboru dosahují špičkové umělecké úrovně.

Činnost společnost je velmi obsáhlá.

Navrhuje umělce, kteří dovršili 70ti let a mají za sebou bohatou koncertní a nahrávací činnost, na cenu Senior Prix.

Hlavní náplní SKU je pořádání koncertů. 4 koncerty v rámci Přehlídky koncertního umění, pořádané vždy v březnu a dubnu, mají vysokou uměleckou úroveň, o čemž svědčí superlativní kritiky i vysoká návštěvnost jednotlivých akcí.

Nedílnou součástí koncertní sezóny SKU jsou každoroční Adventní koncerty za účasti jednoho z renomovaných komorních či symfonických orchestrů, doprovází významné sólisty.

Společnost koncertních umělců člen AHUV, z. s.
Radlická 99, 150 00 Praha 5

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D. – předseda
MgA. Petr Nouzovský – místopředseda
prof. Václav Bernášek – místopředseda

červen, 2024