kruhkv.cz

Rok 2018

podařilo se obnovit pravidelnou činnost – 3 schůze a zájezd do Löbau (Förster), Budyšína (Herman Eule Orgelbau) a Liberce (muzeum automatofonů)
zajištěno otevření oboru klavírník na KJD od následujícího školního roku
vznikly internetové stránky www.kruhkv.cz
počet členů: na začátku roku 12, na konci 25

Rok 2019

pokračovala pravidelná činnost Kruhu – 3 schůze a zájezd do Albrechtic (Detoa), Seifhennersdorfu (C. Bechstein), Lipska – (Blüthner a muzeum s Cristoforiho pianem), Strömthalu a Mittweidy (varhany)
zahájení oboru klavírník na KJD – první 2 studenti, vyučující: M. Bartovský a D. Vavrla
prvotní setkání varhanářské sekce podnítilo zahájení velké panelové diskuse týkající se všech otázek českého varhanářství, které se na KJD zúčastnil reprezentativní vzorek odborné veřejnosti (zápis má přes 100 stran)
uspořádali jsme tyto semináře:

– Aplikace elektriky v píšťalových varhanách – V. Benda
– Úvod do intonace klavírů – M. Novák (C. Bechstein Europe)
– Úvod do ladění cembal – P. Šefl
– Klížení kladívek – M. Stöckle (Renner)
– Restaurování klavichordu – J. Bečička

vzniklo nové logo Kruhu
počet členů na začátku roku 24, na konci 30

Rok 2020

koronavirová pandemie zhatila mnohé plány – na poslední chvíli bylo zrušeno setkání akordeonářů ve firmě Delicia, zrušen byl také již připravený zájezd do Německa (Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Norimberk) a také kompletně zorganizované výjezdní zasedání ve Světě klavírů Vyškov
přesto činnost Kruhu pokračovala – setkáním varhanářské sekce v Pianotéce, 1 schůzí Kruhu a mimořádnou valnou hromadou, na níž byly přijaty nové stanovy
studentů klavírničiny na KJD je 5, profesorský sbor posílil T. Fučík, studenti byli postiženi zavřením školy, naší péčí a ochotných kolegů – jmenovitě D. Vavrla, M.Heger, P. Varmus, R. Průcha, O. Běhal a V. Hlásek – se k nim podařilo studenty umístit provizorně na dílny
došlo k opožděnému prvotnímu setkání odborníků okolo akordeonů
počet členů na začátku roku 30, na konci 31

Rok 2021

další rok poznamenaný kovidem: proběhla 1 schůze a na druhý pokus se podařilo uskutečnit výjezdní zasedání KKV ve Světě klavírů Vyškov u hostitele J. Berčíka; program byl:
podrobná prohlídka expozice
vystoupení V. Bébara s předvedením jeho cembala a diskuse o historických laděních s dr. Koukalem
přednáška J. Bečičky o restaurování strunných klávesových nástrojů
návštěva čtyř varhan s P. Barbořákem
návštěva mše u sv. Marka v Litovli
zastávka v muzeu harmonik u sběratele Sedláčka v témže městě
návštěva varhanářské dílny Mettler – Dlabal
pokračování ve varhanářské panelové diskusi
obor klavírník –na KJD je 8 studentů klavírničiny
časopis Hudební rozhledy ukončil svou činnost – tři roky zde měsíc co měsíc vycházely naše texty o pianech a dalších klávesových nástrojích
počet členů na zač. roku 30 na konci 35

Kruh klavírníků a varhanářů z.s.
Radlická 99
150 00 Praha 5

předseda
Jakub Zahradník
tel. +420 608 964 591
info@sanson.cz

Kontaktujte nás
kruhkkv@gmail.com