Společnost českých skladatelů a Festival Dny soudobé hudby 2021 – 32. ročník

„Život probíhá v třírozměrném prostoru a v jednorozměrném čase. Člověku však může hudba dát jeden rozměr navíc.“ Karel Pexidr

Společnost českých skladatelů (SČS), od roku 1990 jeden ze zakládajících členů Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV), je nejpočetnější profesní organizace skladatelů v ČR. Průběžně sdružuje okolo stovky žijících autorů vážné širokospektrálního tvůrčího zaměření čtyř generací z celé republiky i ze zahraničí.

Každoročně pořádá v Praze 1 dramaturgicky ojedinělý festival s celostátní působností: Dny soudobé hudby (DSH), koncerty svých jubilujících členů (od 70 let výše) a cyklus koncertů ve spolupráci s pražskými i mimopražskými základními uměleckými školami a Gymnáziem a HŠ hl. m. Prahy „Skladatelé dětem – děti skladatelům“ (roku 2019 se uskutečnilo 6/!/ těchto koncertů, v nichž 445 dětí, žáků a studentů předneslo
238 skladeb 53 soudobých českých autorů, což je nejen z dlouhodobého hlediska naprosto ojedinělá aktivita nejen v ČR).

Pro letošní listopad je připraveno 8 koncertů festivalu Dny soudobé hudby (56 autorů 4 generací – 56 skladeb, z nich 41 premiér: 31 světových, 3 české, 7 pražských v interpretaci 87 renomovaných umělců plus 10 souborů a komorních sborů, vystoupí i studenti HAMU a Pražské konzervatoře). Koncerty přinesou přehled o tvorbě v oblasti komorní vokální a instrumentální hudby za období let 2017 – 19. Autoři zadávají skladby do výběrového řízení sami podle vlastního uvážení, hrána může být v jednom ročníku jedna skladba jednoho autora. Ke svým skladbám navrhují i interprety (mnozí tvoří právě s vidinou konkrétního interpreta). Specifikum Dnů soudobé hudby spočívá v tom, že se nejedná o celovečerní recitály interpretů; jedná se o svého druhu dramaturgicky velmi pestrou „přehlídku“ skladeb, kdy každou skladbu nastuduje jiný sólista či uskupení interpretů.

Tři koncerty jsou pořádány ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu, jeden ve spolupráci se Západočeským hudebním centrem Plzeň, jeden ve spolupráci s katedrou bicích nástrojů HAMU. V rámci festivalu DSH zazní kromě zmíněných skladeb členů ZHC Plzeň skladby členů Společnosti českých skladatelů, Klubu moravských skladatelů Brno, Tvůrčích center AHUV Olomouc a Ostrava i českých tvůrců působících v zahraničí – ve Velké Británii, SRN, Švýcarsku, USA.

V České republice není podobná instituce, která by se v uvádění tvorby žijících skladatelů v takovém rozsahu mohla se Společností českých skladatelů vůbec srovnávat. Více než 1700 nových skladeb provedených na DSH od roku 1990 (kdy začaly být archivovány) hovoří samo za sebe.

Protože festival nebude možno v době pandemie SARS-CoV-2 v listopadu 2020 uskutečnit živě, budou nahrávky skladeb zveřejněny prostřednictvím YouTube – sledujte, prosím, www.ahuv.cz. Doufáme, že polovina koncertů bude moci být posunuta na jaro 2021, kdy snad už bude konání živých koncertů umožněno. Jedná se především o koncerty se skladbami pro sborová a vokální uskupení, se skladbami pro větší počty interpretů a o koncerty ve spolupráci s katedrou bicích nástrojů HAMU.

Autoři skladeb: in memoriam Karel Husa, mimořádný propagátor české hudby ve světě, Jaromír Dadák, mnohaletý manažer SČS, Zdeněk Šesták, Luboš Sluka (oba nositelé Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby), už několik volebních období činný a jednomyslně volený předseda SČS Zdeněk Zahradník, Jan Beran, Jan Bernátek, Ivo Bláha, Věra Čermáková, Eduard Douša, Simonne Draper, Jan Fila, Juraj Filas, Pavel Hrabánek, Marios Christou, Stanislav Jelínek in mem., Pravoslav Kohout, Pavel Kopecký, Jitka Koželuhová, Jaroslav Krček, Ondřej Kukal, Ivan Kurz, Jiří Laburda, Josef Marek, Jan Meisl, Vít Micka, Karel Mirošník, Michal Muller, Jindra Nečasová Nardelli, Markéta Procházková in mem., Jaroslav Šaroun, Jiří Teml, Pavel Trojan, Jan Vičar, Jan Vrkoč, Ivan Zelenka, Vilém Zelenka (SČS), Mojmír Bártek a Vlastimil Peška (Brno), Jiří Bezděk, Karel Janovický, Karel Pexidr, Pavel Samiec, Romana Schuldová, Jan Slimáček (ZHC Plzeň), Milan Báchorek, Jan Grossmann, Edvard Schiffauer (TC AHUV Ostrava), Milada Červenková (TC AHUV Olomouc), z nastupující skladatelské generace Michaela Augustinová, Kateřina Horká, Elena Kiral, Martin Kux, David Lukáš, Michael Pinkas, Soňa Vetchá.

Interpreti, kteří v jednotlivých ročníků vystupují pravidelně, letos někteří i ve víceru skladeb:
Ivana Brodská, Karolína Cingrošová Žmolíková, Miroslava Časarová, Eva Garajová, Veronika Mráčková-Fučíková, Rudolf Medňanský, Lucie Prokopová, Jakub Sršeň, Leontýna Sýkorová, členové pěveckého sboru Permoník Jakub Sereš a Jiří Semančík za klavírního doprovodu Jakuba Šotkovského pod vedením Evy Šeinerové, ženský pěvecký kvartet ve složení Kristýna Fílová, Miloslava Vítková, Petra Nová, Šárka Mistrová (zpěv), Katerzyna Gattnar (recitace), Petra Brabcová, Barbora Haasová, Jaroslav Pelikán, Alica Réti (flétna), Jan Brožková, Magdaléna Moníková-Franková, Liběna Séquardtová (hoboj), Martina Čabanová (anglický roh), Ivan Séquardt (heckelfon), Jana Černohouzová, Anna Paulová, Ludmila Peterková, Kamil Tichota (klarinet), Jiří Javůrek (basklarinet), Roman Fojtíček, Tereza Pantůčková (saxofon), Ondřej Šindelář (fagot), Vojtěch Kadaňka (trubka), Mojmír Bártek (trombon), Lucie Fulka-Kopsová, Martin Kos, Viktor Mazáček, Ludmila Pavlová (housle), Jan Jouza, Jan Pěruška (viola), Petra Meisl, Tomáš Strašil (violoncello), Jiří Mrhal, Martin Sauer (kytara), Ladislav Horák, Marcela Kysová, Luboš Marek (akordeon), Daniel Mikolášek (bicí nástroje), Jana Boušková, Lydie Härtelová, Hedvika Mousa Bacha (harfa), Pavel Černý, Jiřina Dvořáková Marešová, Drahoslav Gric, Jan Hora, Linda Sítková (varhany), Stanislav Gallin, Yukie Ichimura, Ludmila Juránková, Elena Kiral, Šárka Knížetová, Štěpán Kos, Jitka Koželuhová, Jan Meisl, Filip Martinka, Andrea Mottlová, Věra Müllerová, Barbora K. Sejáková, Lucie Soutorová Valčová, Tomáš Víšek, Daniel Wiesner (klavír), Kvarteto Martinů, Kvarteto Apollon, České filharmonické kvarteto, Pražákovo kvarteto, Sedláčkovo kvarteto, Pražské dechové kvinteto, Trio Bergerettes, Komorní smíšený sbor Pražští pěvci – sbormistr Stanislav Mistr, Královédvorský chrámový sbor – sbormistr Vít Havlíček, studenti HAMU a Pražské konzervatoře: Matěj Diviš, Radek Doležal, Štěpán Hon, Vojtěch Novotný, Blanka Šindelářová (bicí nástroje), Eliška Hejhalová (flétna), Ema Kupková (hoboj), Tereza Podsedníková, Barbora Pudlovská (klarinet), Zdeněk Bělohradský (lesní roh), Matěj Rada (trubka), Kateřina Klimánková, Miriam Haniková (housle), Dora Hájková (violoncello).

Aktuální informace: Mgr. Daniela Bělohradská – Společnost českých skladatelů: 731 409 039, db.ahuv@seznam.cz, www.ahuv.cz

Zdeněk Zahradník
předseda
e-mail: zzahradnik@centrum.cz
tel: +420 774 059 411

Mgr. Daniela Bělohradská
manažerka koncertů
e-mail: db.ahuv@seznam.cz
tel: +420 737 808 600
tel.: +420 731 409 039

Marcela Posejpalová
tajemnice Asociace hudebních umělců a vědců
e-mail: ahuv@seznam.cz
tel.: +420 251 553 996

<font style=“vertical-align: inherit;“><font style=“vertical-align: inherit;“>

listopad 2019

28lis19:30Dny soudobé hudby9. koncert

25lis19:30Dny soudobé hudby8. koncert

21lis19:30Dny soudobé hudby7. koncert

19lis19:30Dny soudobé hudby6. koncert

13lis19:30Dny soudobé hudby5. koncert

12lis19:30Dny soudobé hudby4. koncert

06lis19:30Dny soudobé hudby3. koncert

05lis19:30Dny soudobé hudby2. koncert

04lis19:30Dny soudobé hudby1. koncert

04lis(lis 4)0:0028(lis 28)23:59Festival Dny soudobé hudby

červen 2021

15čer19:30Dny soudobé hudbyJediný živý koncert 31. ročníku v sále s publikem.

listopad 2021

22lis19:30Dny soudobé hudby9. koncert

21lis19:30Dny soudobé hudby8. koncert

19lis19:30Dny soudobé hudby7. koncert

16lis19:30Dny soudobé hudby6. koncert

13lis19:30Dny soudobé hudby5. koncert

12lis19:30Dny soudobé hudby4. koncert

11lis19:30Dny soudobé hudby3. koncert

02lis19:30Dny soudobé hudby2. koncert

01lis19:30Dny soudobé hudby1. koncert

01lis0:0022(lis 22)23:59Festival Dny soudobé hudby

duben 2022

01dub19:00Dny soudobé hudby10. koncert (dodatečný)

říjen 2022

25říj19:00Dny soudobé hudby7. koncert

24říj19:00Dny soudobé hudby6. koncert

21říj19:00Dny soudobé hudby5. koncert

20říj19:00Dny soudobé hudby4. koncert

14říj19:00Dny soudobé hudby3. koncert

10říj19:00Dny soudobé hudby2. koncert

03říj19:00Dny soudobé hudby1. koncert

listopad 2022

02lis19:00Dny soudobé hudby9. koncert

01lis19:00Dny soudobé hudby8. koncert

říjen 2023

19říj19:00Dny soudobé hudby4. koncert

16říj19:00Dny soudobé hudby3. koncert

10říj19:00Dny soudobé hudby2. koncert

06říj19:00Dny soudobé hudby1. koncert

06říj(říj 6)0:0027lis(lis 27)23:59Festival Dny soudobé hudby34. ročník

listopad 2023

27lis19:00Dny soudobé hudby8. koncert

22lis19:00Dny soudobé hudby7. koncert

14lis19:00Dny soudobé hudby6. koncert

01lis19:00Dny soudobé hudby5. koncert

06říj(říj 6)0:0027lis(lis 27)23:59Festival Dny soudobé hudby34. ročník

</font></font>