Společnost českých skladatelů Praha (SČS) je profesní organizace sdružující české, moravské a slezské skladatele vážné hudby působící na území ČR i v cizině.

Od r. 1990 je jedním ze zakládajících členů Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).

Členství v SČS je dobrovolné, počet členů se průběžně pohybuje okolo stovky osob. Hlavní činností SČS je pořádání veřejných koncertů z tvorby jejích členů = skladatelů pokračujících v linii klasické hudby v nejlepším smyslu toho slova.

Od roku 1990 jakožto hlavní pořadatel, organizátor a garant nepřetržitě každoročně zabezpečuje festival DNY SOUDOBÉ HUDBY (DSH). Tuto službu vykonává pro všechny hudební společnosti podílející se na programech jednotlivých festivalů – ať už jde o členy AHUV (Tvůrčí centra v Olomouci a v Ostravě, Západočeské hudební centrum v Plzni, Klub moravských skladatelů v Brně) nebo o spolupracující organizace (Společnost pro duchovní hudbu, Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost …).
Spočítají-li se všechny skladby provedené na festivalech DSH jen od r. 1994 (kdy začaly být archivovány), pak jejich počet (celkem přes 1300 novinek!) jistě není malé číslo; v ČR neexistuje podobná instituce, která by se v uvádění současné vážné komorní (instrumentální i vokální) hudební tvorby žijících českých skladatelů v takové míře mohla se Společností českých skladatelů srovnávat. Je třeba brát v potaz i fakt, že celá tato odpovědná práce je kompletně vykonávána jedinou osobou bez nákladů na velký realizační „štáb“…

Patří rovněž k dlouholeté tradici, že se SČS snaží každým rokem zabezpečit několik samostatných autorských večerů pro jednotlivé žijící skladatele, své členy, kteří v daném roce dosáhli 70, 75, 80, 85, 90 a více let – pro ty, kteří se mimořádně zasloužili o chod SČS a českou hudbu. Těmito tzv. JUBILANTSKÝMI KONCERTY chce projevit úctu k jejich celoživotnímu dílu a přínosné činnosti v oblasti šíření současné hudební tvorby… V posledních letech pořádá s patřičným ohlasem mezi kolegy i publikem každoročně v průměru tři koncerty (mezi nimi v r. 2011 dokonce i kouzelné představení „Popelky“ – opery – melodramu pro velké i malé – Zdeňka Zahradníka).

SČS se neomezuje jen na pořádání festivalu a jubilantských koncertů; usiluje i o aktivaci dětí a mládeže v oblasti klasické hudby. Mnohaletým pořádáním koncertů nazvaných „SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM“ si klade za cíl nechat dětské interprety jednotlivých pražských i mimopražských ZUŠ pokud možno ve spolupráci s jednotlivými autory spoluprožívat celý radostný i bolestný tvůrčí proces nastudování soudobých skladeb až po jejich slavnostní provedení v některém inspirativním sále. V roce 2015 proběhne 9. ročník, jeden z koncertů bude věnován památce čestného člena SČS Pavla Jurkoviče.

Zájem o účinkování během těchto koncertů je ze strany samotných dětí i mládeže a pedagogů ZUŠ natolik velký, že projekt může být považován za skutečně přínosný.

duben 2016

27dub19:30Západočeši v Praze19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

září 2019

11zář19:0023:50Šansony – věc veřejná19:00 – 23:50 pořadatel: Společnost populární hudby a jazzu

říjen 2019

07říj19:30Jubilantský koncertBohuslav JANŮ, Karel MIROŠNÍK19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

09říj19:0023:50Šansony – věc veřejná19:00 – 23:50 pořadatel: Společnost populární hudby a jazzu

16říj19:00Jubilantský koncertJan GROSSMANN, Vojtěch MOJŽÍŠ, Tomáš SVOBODA19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

17říj19:00Jubilantský koncertKarel PEXIDR19:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

listopad 2019

04lisvšechny dny28Festival Dny soudobé hudby(všechny dny) pořadatel: Společnost českých skladatelů

04lis19:30Dny soudobé hudby1. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

05lis19:30Dny soudobé hudby2. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

06lis19:30Dny soudobé hudby3. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

12lis19:30Dny soudobé hudby4. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

13lis19:00Šansony – věc veřejná19:00 pořadatel: Společnost populární hudby a jazzu

13lis19:30Dny soudobé hudby5. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

15lis18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

19lis19:30Dny soudobé hudby6. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

21lis19:30Dny soudobé hudby7. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

25lis19:30Dny soudobé hudby8. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

28lis19:30Dny soudobé hudby9. koncert19:30 pořadatel: Společnost českých skladatelů

prosinec 2019

06pro18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

13pro19:30Adventní koncert19:30 pořadatel: Společnost koncertních umělců

20pro18:00Skladatelé dětem – děti skladatelům18:00 pořadatel: Společnost českých skladatelů

 • Valné shromáždění, event. kongres delegátů
 • Rada AHUV a Kontrolní rada

Asociace a jednotlivá společenství hospodaří s vlastním majetkem, příp. s národním majetkem, který jim byl odevzdán do dočasného nebo trvalého užívání.

 • příspěvky jednotlivých společenství
 • státní dotace
 • účelové dotace sponzorů
 • vlastní hospodářská činnost
 • dary a dědictví

je ocenění, za celoživotní uměleckou práci pro vybrané výkonné umělce. Zástupci jednotlivých zřizovatelů nadace – Herecká asociace, Svaz autorů a interpretů, Umělecké sdružení Artes, Unie – Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE – Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Společnost koncertních umělců – člen Asociace hudebních umělců a vědců, předkládají návrhy na držitele tohoto ocenění.

Od roku 1993 již bylo uděleno 760 SENIOR PRIX za uměleckou činnost v divadle, filmu, rozhlase, televizi, na koncertních podiích a v nahrávacích studiích.

Jména zástupců AHUV, kteří obdrželi Senior Prix
LEJSEK Vlastimilklavírista1999
LOJDA Rudolfvioloncellista1999
MENCL Vladimírklavírista1999
TICHÝ Jan Husoperní dirigent, klavírista1999
WINKLER Vítězslavhobojista1999
CHARVÁT Přemysldirigent1998
MORAVEC Antonínhouslista1998
POKORNÁ Mirkaklavíristka1998
RITZOVÁ Drahomíraklavíristka1998
HOLOVSKÁ Zdenaklavíristka2000
HORÁK Josefbasklarinetista2000
KONVALINKA Milošdirigent2000
KOVÁRNOVÁ Emmaklavíristka2000
LEJSKOVÁ Věraklavíristka2000
MĚRKA Ivanvioloncellista2000
MORAVEC Ivanklavírista2000
SUK Josefkoncertní umělec – housle2000
VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ Jarmilapěvkyně2000
APOLÍN Stanislavvioloncellista2001
ELIŠKA Radomildirigent Karlovarského symf. orch.2001
MÁCHOVÁ-HERYÁNOVÁ Annakoncertní pianistka2001
PIŠINGER Františekvioloncellista Dvořákova kvarteta2001
SÝKORA Adolfhouslista Janáčkova kvarteta Brno2001
ŠŤASTNÝ Kareldirigent2001
BÍLEK Aleškomorní hráč – pianista2002
HRON Karelvarhaník2002
PRŮŠOVÁ Zdeňkakoncertní umělkyně2002
SEDLÁČEK Jankoncertní umělec2002
SOUKUPOVÁ Věrapěvkyně – mezzosoprán, alt2002
KUCHINKA Josefdirigent ND Praha2003
MOTLÍK Jaroslavviolista České filharmonie2003
MOUČKA Viktorvioloncellista2003
STÁREK Jiřídirigent2003

Slavnostní předávání probíhá každoročně v komorní atmosféře v přítomnosti oceněných umělců a jejich příbuzných a blízkých.

Stejně tak se pravidelně koná předvánoční setkání držitelů SENIOR PRIX, které výstižně charakterizoval pan Vlastimil Brodský slovy „My se máme možnost setkávat a vidět jen na hřbitovech, nebo v krematoriu, upřímně děkuji NADACI ŽIVOT UMĚLCE za možnost sejít se i někde jinde“. Národní dům na Smíchově tak každoročně přivítá kolem 350 umělců z různých oborů a nabídne neopakovatelnou vánoční atmosféru.

Děkujeme zejména společnosti INTERGRAM, která nám umožňuje realizovat Cenu SENIOR PRIX a následnou péči o její držitele.

Členství v AHUV má tři formy

 • řádné
 • mimořádné
 • čestné

Konstruktivními složkami Asociace jsou jednotlivá Společenství založená na principech profesních, regionálních, generačních, příp. jiných. Jsou to:

 • samostatná profesní společenství působící na území ČR sdružující koncertní umělce (včetně individuálních členů orchestrů a sborů), skladatele, textaře, libretisty, muzikology, kritiky, hudební pedagogy, příp. další hudební profese a obory
 • územně působící společenství, tzn. tvůrčí centra o počtu alespoň 15 členů
 • generační společenství, tj. Fórum mladých sdružující hudebníky do 35 let

Přihlášku obdržíte po kontaktování sekretariátu.

Asociace hudebních umělců a vědců z.s.
Radlická 99, 150 00 Praha 5

tel./fax: +420 251 553 996
mail: ahuv@seznam.cz

Číslo konta
17831-011/0100 (Komerční banka)

MgA. Petr Nouzovský – předseda

PhDr. Hana Jarolímková – místopředseda

Marcela Posejpalová – sekretariát
tel: +420 603 351 868