Kontakt - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ČLENOVÉ > Splečnost Hudební rozhledy
  • Šéfredaktorka: PhDr. Hana Jarolímková

tel: 251 550 208, tel/fax: 251 554 088

  • Tajemnice redakce: Marcela Šlechtová

tel: 251 554 089, 251 552 425

  • Redakční rada: Jan Baťa, Lucie Dercsényiová, Roman Dykast, Jiří Štilec, Ivan Štraus, Jan Vičar


  • Externí spolupráce: Jitka Slavíková


  • Výtvarné řešení: František Štorm


  • Adresa redakce: Radlická 99, 150 00 Praha 5  • Tisk: Dvořák & syn, Dobříš


  • Sazba: studio Togga, Praha


  • Evidenční číslo: MK ČR E1244


  • ISSN: 0018-6996

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky