Informace - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Společnost dechové hudby, člen AHUV – profil 2011
www.nsdo.ic.czSpolečnost dechové hudby (SDH) je samostatnou dobrovolnou organizací /občanským sdružením/ profesionálních tvůrců a interpretů. Posláním SDH je vytváření podmínek pro svobodnou uměleckou tvorbu, teoretickou a organizátorskou práci a péče o její odborné uplatnění, hájení a prosazování profesních zájmů členů s cílem přispívat k všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti.

SDH se zabývá otázkami kulturního významu zejména:

a) dbá o uplatnění české koncertní dechové hudby v oblasti skladatelské a interpretační doma i v zahraničí a o její mezinárodní výměnu,
b) inspiruje vznik nových děl pořádáním vlastních akcí (koncertů, seminářů, soutěží apod.),
c) spolupracuje s organizacemi a organizátory akcí dechové hudby, s vydavatelstvími, sdělovacími prostředky v ČR a v zahraničí.

SDH je členem nadnárodní společnosti CISM, která zastřešuje evropské organizace koncertní dechové hudby a odborně garantuje mezinárodní interpretační soutěže VDO.
Pravidelným výstupem činnosti SDH jsou dva orchestrální koncerty do roka s cílem jak v rovině skladatelské - podnítit novou tvorbu pro médium symfonický dechový orchestr, tak v rovině interpretační – představit v nejlepší kvalitě domácí i zahraniční tituly. Po zrušení téměř všech našich profesionálních /uniformovaných/ dechových orchestrů (během dvaceti let zaniklo 18 vojenských hudeb!) se organizace koncertů zaměřuje na naše studentské a zájmové orchestry. Poslední úspěšnou aktivitou SDH tímto směrem je vznik Národního symfonického dechového orchestru (NSDO) při ostravské Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v říjnu 2011. Sedmdesátičlenný dechový ansámbl je vytvořen ze zájemců, studentů - členů dvanácti našich velkých dechových orchestrů. Na premiérovém koncertě zazněly jak skladby autorů, spojených s ostravským regionem /Janáček, Nelhýbel, Staněk, Zámečník/, tak dvě světové premiéry: Koncert pro trubku a dechový orchestr Jaroslava Šípa a Capriccio pro klarinet a dechový orchestr od Aleše Pavlorka.


Motto NSDO zní: „Vzdělání je nejlepší investice“.

Dr. Václav Blahunek
předseda SDH

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky