Informace - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ČLENOVÉ > Klub moravských skladatelů Brno

Vážení kolegové,
na den 13. června t. r. (pondělí) svolávám výroční členskou schůzi Klubu moravských skladatelů. Bude se konat na konzervatoři, II. poschodí, učebna č. 25.

Přijďte, prosím, všichni – pokud budete moci. Seznámíte se současným stavem našeho Klubu, s jeho prací a problémy, možná, že nám budete moci v mnohém poradit nebo sdělit svoje nápady.

Schůze se koná v 17 hodin, v době našich obvyklých členských schůzi.

Těším se s Vámi nashledanou!


POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ KONCERT


KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
vás srdečně zve
na komorní koncert k 90. výročí narození česko-amerického skladatele


KARLA HUSY,
který se uskuteční v pondělí 21. listopadu 2011 v 19 hodin
v sále Josefa Dobrovského v Konventu Milosrdných bratří, Brno, Vídeňská 7


Jubilantovy skladby přednesou:
Renata BIALASOVÁ, Jaroslava ONDRUŠOVÁ, Dana DRÁPELOVÁ, Milan BIALAS, Emil DRÁPELA,
Antonín MÜHLHANSL, GRAFFOVO KVARTETO a komorní orchestr ARS COLLEGIUM
za řízení Stanislava KUMMERA.


kompletní informace zde.

Klub moravských skladatelů Vás srdečně zve na


KONCERT Z TVORBY PRO MLÁDEŽ


v úterý 7. června 2011 v 18 hodin
v sále Konzervatoře Brno


V programu vystoupí žáci ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou,
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Králově Poli, ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně a studenti Konzervatoře Brno.

 • Vlastimil Lejsek: Sonatina in C pro klavír

Hraje Lenka Řiháková
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, pedagog Inna Aslamasová

 • Mojmír Bártek: Jazz Waltz, Jazz Rock

Hraje Kateřina Bártková
ZUŠ Královo Pole, pedagog Jakub Kozák

 • Mojmír Bártek: Smělý nákup 4MS

Hrají Kateřina Bártková a Daniela Bártková
ZUŠ Královo Pole, pedagog Jakub Kozák

 • Vlastimil Lejsek: Suita pro Lipník  

Z Lipníku na Helfštýn, Místy zcela falešný valčík, Můj nejmilejší charleston
Hrají Kristýna Světnická a Jakub Švarc
ZUŠ A.Dvořáka v Lipníku nad Bečvou, pedagog Dana Zeinerová

 • Radomír Ištvan: Dětská suita pro klavír

Hrají Vojtěch Rozehnal, Kateřina Rektorová
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, pedagog Inna Aslamasová

 • Vlastimil Lejsek: Zima


Hraje Hana Kubíková
ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n. B., pedagog Alžběta Anna Šalplachtová

 • František Schäfer: Sonatina pro mládež č. 2

Vzpomínka na Clementiho, Čekanka, Koník se zlatou hřívou       
Hraje David Paša
ZUŠ Jaroslava Kvapila, pedagog Monika Czajkowská

 • Milan Slimáček: Terzettino pro hoboj, klarinet a fagot  

Andante calmo, Allegro, Poco lento, Allegro ma non troppo
Hrají :  Tereza Lišková – hoboj, Ivo Zugárek – klarinet
a Jana Zmeškalová - fagot
Konzervatoř Brno, pedagog Pavel Zatloukal


 • Vlastimil Lejsek: Pianisté a koně  

Melancholická klisna a melancholický pianista, Pianista na jankovité kobyle
Hraje Kateřina Schovánková
ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n. B., pedagog Alžběta Anna Šalplachtová

 • Leona Zezulová: Jaro

Hraje Hana Zezulová
ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n.B., pedagog Dana Zeinerová

 • Leona Zezulová: Okolo Mikulova – suita pro čtyřruční klavír:

Mikulovský Svatý Kopeček, Větrná Pálava, Vodní dílo Nové Mlýny,
Muzikanti v zámeckém sudu, Mikulovský sklípek
Hrají Gabriela Sobková a Hana Kubíková
ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n. B., pedagog Alžběta Anna Šalplachtová

 • Bohuslav Sedláček: Ej hora, hora - deset variací pro klavír na lidové téma

Hraje Veronika Slováčková
Konzervatoř Brno, pedagog Renata Bialasová

 • Evžen Zámečník: U Harabiša - moravský tanec pro dva klavíry

Hrají Jana Rambousková a Kateřina Kraftová
Konzervatoř Brno, pedagog Renata Bialasová

Děkujeme za návštěvu a přejeme všem krásné prázdniny 2011.
KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ

a

Město Brno, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Český hudební fond a Hudební nadace OSA
pořádají


K O M O R N Í   K O N C E R T
k životnímu jubileu skladatele

Zdeňka POLOLÁNÍKA


Zdeněk POLOLÁNÍK:

S
myčcový kvartet
Hraj
e: Miloslav Ištvan Quartett
(Lukáš MIK – 1. housle, Karel MITÁŠ – 2. housle, Stanislav VACEK – viola a Štěpán FILÍPEK – violoncello)

Preludia pro klavír

Con moto  -  Andante  -  Allegro  -  Adagio  -  Con moto  -  Adagio  -  Allegro vivace
Hraje Karel KOŠÁREK


Balada zimní (na slova Jana Nerudy)
Hrobník (na slova Otokara Březiny)

Zdeněk KAPL  - baryton a Karel KOŠÁREK - klavír

Jiří MATYS:


Duo pro housle a violoncello

Živě  -  Velmi živě -  Volně  -  Živě, energicky                                           
Hrají : Lubomír ČERMÁK – housle a Martin ŠVAJDA – violoncell

Ctirad KOHOUTEK:

Tkaniny doby
 -  zvukové fantazie pro violoncello a klavír
Temné závěsy  -  Stříbřitý krajkový šál  -  Opojné pončo
Hrají : Štěpán FILÍPEK – violoncello
a Kateřina JANDA PROKOPOVÁ – klavír

Richard MAYER:


Variace pro trubku a klavír
Hrají : Vlastimil BIALAS – trubka
a Milan BIALAS – klavír

Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14
Úterý 31. května 2011 v 19 hodin


Zdeněk POLOLÁNÍK:


Smyčcový kvartet
Smyčcový kvartet vznikl ještě za mých studií. Ležel dlouho nepovšimnut. K jeho několika provedení Janáčkovým kvartetem došlo zásluhou Bohumila Smejkala, který noty objevil v knihovně JAMU .

Preludia pro klavír
Nejprve
jsem napsal pět preludií pro klavír sólo a po několika letech další dvě.  Do rozhlasu je rovněž  před mnoha lety nahrál Milan Klíčník. Jeho mono nahrávku nahradil Karel Košárek novou nahrávkou stereo a  před rokem poprvé provedl v Praze na veřejném koncertě .      

Balada zimní   -   Hrobník
Texty obou balad mne zaujaly hned po přečtení, dávno před jejich zhudebněním. K němu došlo až na výzvu pěvce Václava Halíře, který také obě balady za klavírního doprovodu Jaroslavy Majerové v sále LŠU v Králově Poli interpretoval. Balada zimní se dočkala provedení v klavírní i orchestrální verzi od pěvce Zdeňka Kapla. V jeho podání zazní na koncertě KMS poprvé. Jímavý příběh básně Hrobník Otokara Březiny je z jeho prvotin.  Je  zasazený do rámce hrobníkových vzpomínek. Naproti tomu sarkastická Balada zimní, nechává dojít činy opovážlivosti až do zničení původce i jeho pomocníků.

Zdeněk Pololáník


Jiří MATYS:


Duo pro housle a violoncello
Od dětství jsem poslouchal hru houslí a sám jsem se také zúčastnil hraní v houslovém souboru, který vedl můj otec. Snad zde vznikl i můj užší vztah ke smyčcovým nástrojům, k jejich začlenění do komorní i sólové hudby. Také Duo pro housle a violoncello je toho ve svých variačních větách důkazem.

                                                                                                                               Jiří Matys


Ctirad KOHOUTEK:

Tkaniny doby
Jako u řady mých kompozic jde i zde o skladbu námětovou, syžetovou, nikoliv ovšem programně popisnou. Představa různých reálných tkanin se volně přenáší do roviny symbolické. Temné závěsy snad navodí atmosféru a napětí hrozeb, katastrof, nedůvěry, přehrad mezi lidmi, vážnost situace ve světě. Stříbřitý krajkový šál by mohl vyjádřit lesk, pozlátka, mámení, přetvářky – časté i dosud v lidských vztazích. Opojné pončo vidí východiska v zemitém lidovém optimismu, vitalitě, v nalézání stále nové životní a tvůrčí energie. Při užití vlastní projektové tvůrčí metody jsou mj. uplatněny i volnější serielní a modální postupy, střihový i stratofonní (vrstvový) způsob stavby, principy aleatoriky, detailněji propracovaná sóničnost (zvuková barevnost) a nástrojová artikulace.

Ctirad Kohoutek


Richard MAYER:


Variace pro trubku a klavír
Variace pro trubku a klavír měly premiéru ve Zlíně v r. 1984 na koncertě při příležitosti Roku české hudby. Později je slyšeli jak naši posluchači, tak i zahraniční (Německo), a to vždy ve vynikající interpretaci sourozenců Bialasových. Ti také natočili tuto skladbu v r. 1997 pro Český rozhlas, který ji od té doby již vícekráte prezentoval. Kompozice má klasicistní strukturu, do které jsou jakoby jemně „vetkané“ polyfonní postupy, ale i značnou technickou náročnost, kdy se part trubky několikrát dostane až do obávané tříčárkované oktávy. Oba nástroje zde vystupují rovnocenně, aby tak měly možnost – každý po svém – „vykreslit“ jednotlivé variace s určitou impresí a charakteristikou
.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky